Møter

Pinsemenigheten
KLIPPEN

Postboks 18 Loddefjord

5881  BERGEN

Pastor

975 30 339

Epost:


aage@klippenloddefjord.no

Møter

19. januar


Eilisiv og Jan Erik Stenersen taler i møtet 19. januar kl. 18.

26. januar


Stein Olav Håvardstun

taler i møtet 26. januar kl. 18.

23. februar


Kurt Urhaug

taler i møtet 23. februar kl. 18.