Møter

Postboks 18 Loddefjord

5881  BERGEN

Pastor

403 25 707


 post@klippenloddefjord.no

Møter

4. oktober kl. 11: Elisiv og Jan-Erik Stenersen taler

25. oktober kl. 18: Elisiv og Jan-Erik Stenersen

Fredag 9.oktober kl. 19 og søndag 11.oktober kl.18:

Ulf Magne Løvdahl 

Torsdag 29. oktober kl. 19:30

Bibelundervisning Torolf Karlsen. Introduksjon av ny bok: Johannes Åpenbaring

18. oktober kl. 18:

Torsten Mentzoni taler