Møter

Pinsemenigheten
KLIPPEN

Postboks 18 Loddefjord

5881  BERGEN

Pastor

975 30 339

Epost:


aage@klippenloddefjord.no

Møter

 16. februar


Tygve Birkeland taler


Stein Olav Håvardstun lederIsrael og Bibelen

23. februar


Kurt Urhaug

taler i møtet 23. februar kl. 18.