Møteopptak

28.03.2020 Åges helgetanker

29.10. 2020 Bibeltime

Torolf Karlsen

10.06.2019. Torsten Mentzoni

07.06.2020. Janet Henriksen

20.09.2020. Torsen Mentzoni

29.11.2020. Janet Henriksen

19.01.2020. Elisiv & Jan-Erik

Stenersen

14.06.2020. Åge Frantzen

27.09.2020. Åge Frantzen

20.06.2021. Torsten Mentzoni

08.03.2020. Åge Frantzen

06.09.2020. Janet Henriksen

20.10.09. Ulf Magne Løvdahl