Møteopptak

Postboks 18 Loddefjord

5881  BERGEN

Pastor

403 25 707


 post@klippenloddefjord.no

28.03.2020 Åges helgetanker

10.06.2019. Torsten Mentzoni

07.06.2020. Janet Henriksen

20.09.2020. Torsen Mentzoni

19.01.2020. Elisiv & Jan-Erik

Stenersen

14.06.2020. Åge Frantzen

27.09.2020. Åge Frantzen

08.03.2020. Åge Frantzen

06.09.2020. Janet Henriksen

20.10.09. Ulf Magne Løvdahl