Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Velkommen til Klippen-Loddefjord.

Onsdag 17. april kl. 11:30, Formiddagstreff. Påmelding Ingrid-Signe, tlf. 975 63 214.

Torsdag 18. april, Bønnesenter  kl.19:00. Arne Haukeland. Velkommen.

Søndag 21. april kl. 18:00. Gudstjeneste, Frode Espedal taler. Trond Sunde leder. Bønn. Velkommen. 

Møteplan for april, endring kan forekomme. 

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Henvendelse til menigheten

 
 
 
 

Gode bøker!

Torolf Karlsen ga ut 3 bøker før han døde: Guds plan for Israel, menigheten og verden. Johannes Åpenbaring og Historien og sannheten om Jesus Kristus.
Prisen er kr. 200,- + eventuell porto. Alle tre samlet for Kr. 600.-. Flotte som gaver. Ta kontakt med Jostein E. Sunde, mob: 906 16 482, så skal han prøve å få fatt i noen eksemplarer.