Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

 
 
 
 

Henvendelse til menigheten

Også i 2022 vil vi prøve å legge ut opptak av møter. Gå til fanen "Mer" og så til "Møteopptak."

Gode bøker!

Inngangspart på 3. parkeringsdekk.

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

17.febr. 22. Møtesalen helt til 50.

Den siste av Klippens grunnleggere, Øystein Algot Larsen gikk hjem til Herren etter lang tid sykdom, fredag 1. april 2022, 75 år.

Vi lyser fred over Øysteins minne! Han ble begravet  tirsdag 12. april.


Det som skjer i uke 21: Torsdag 26. mai er det Kr. Himmelfartsdag og da er det  dele - vitnemøte kl. 18:00. Søndag 29. mai kl. 18:00 taler Torsten Mentzoni. Anne.Gerd Spjeld leder, og gitarkammeratene deltar. Varmt velkommen.

Øystein Algot Larsen

16.07.1946 - 01.04.2022

Anne-Gerd

Spjeld


Torolf Karlsen ga ut 3 bøker før han døde: Guds plan for Israel, menigheten og verden. Johannes Åpenbaring og Historien og sannheten om Jesus Kristus.
Prisen er kr. 250,- + eventuell porto. Alle tre samlet for Kr. 600.-. Flotte som gaver. Ta kontakt med Jostein E. Sunde, mob: 906 16 482, så skal han prøve å få fatt i noen eksemplarer.