Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Inngangspart på 3. parkeringsdekk.

17.febr. 22. Møtesalen helt til 50.

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Henvendelse til menigheten

 
 
 
 

Klippen har samme problem som mange andre, mannskaps mangel, så det blir ikke gjort møteopptak en stund fremover.

Gode bøker!

Bønnesenter torsdag 22. sept. kl. 19:00. Søndag 25. sept. blir det Gudstjeneste kl. 18:00, Karin og Trygve Korneliussen taler.

Møteopplysning for september. Forbehold om endringer underveis.

VIKTIG! Søndag 02. oktober kl. 18:00 Menighetsmøte m/nattverd. Tema: Ny pastor/forstander. Vi har snakket med Frode Espedal, og han har ikke sagt seg uvillig. Vi vil høre menighetens menig, og samles i spesiell bønn. Vel møtt.

Torolf Karlsen ga ut 3 bøker før han døde: Guds plan for Israel, menigheten og verden. Johannes Åpenbaring og Historien og sannheten om Jesus Kristus.
Prisen er kr. 250,- + eventuell porto. Alle tre samlet for Kr. 600.-. Flotte som gaver. Ta kontakt med Jostein E. Sunde, mob: 906 16 482, så skal han prøve å få fatt i noen eksemplarer.

Frode Espedal.