Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Ny forstander i Klippen!
Det er en stor glede å annonsere at Torsten Mentzoni er valgt til ny forstander i Klippen Loddefjord. Han tar over for Stein-Olav Håvardstun, som fortsetter i eldsterådet.


SØNDAG 9. MAI KL. 18 BLIR DET INNSETTELSE AV TORSTEN!


På grunn av plassbegrensning er innsettelsesmøtet i første rekke forbeholdt menighetens medlemmer og faste møtebesøkende, med påmelding.


Vi regner likevel med at det blir noen ledige plasser til andre. Send en SMS til 40325707 med forespørsel snarest mulig hvis du ønsker å være til stede denne dagen!


- Faste tilviste plasser med 1 m avstand

- Bruk av munnbind inn/ut av lokalet og når vi ikke sitter på plassene (det er selvsagt fint å ha bruke munnbindet hele tiden)

- Håndhygiene, registrering av oppmøte


Vi har plass til ca. 35 personer under disse omstendighetene.


Følg med på facebook/hjemmesiden fremover for flere møteopplysninger.


Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Henvendelse til menigheten