Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Inngangspart på 3. parkeringsdekk.

17.febr. 22. Møtesalen helt til 50.

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Henvendelse til menigheten

 
 
 
 

Vi har hatt noen tekniske problemer i 1. halvår, så det har ikke blitt så mange opptak. Håper på bedre forhold etter sommeren.

Da er vi igang igjen. Torsdag 18. aug. kl. 19:00 samles vi i Bønnesenteret. Søndag 21. aug. kl. 18:00 vil Bjarnhild og Øystein Rong delta med sang og forkynnelse. 

Møteopplysning for august. Forbehold om endringer underveis.

Gode bøker!

Torolf Karlsen ga ut 3 bøker før han døde: Guds plan for Israel, menigheten og verden. Johannes Åpenbaring og Historien og sannheten om Jesus Kristus.
Prisen er kr. 250,- + eventuell porto. Alle tre samlet for Kr. 600.-. Flotte som gaver. Ta kontakt med Jostein E. Sunde, mob: 906 16 482, så skal han prøve å få fatt i noen eksemplarer.

Søndag 19. juni var det avskjed for Karin og Torsten Mentzoni.

Noen bilder fra festen.