Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Inngangspart på 3. parkeringsdekk.

Søndag 15. januar 2023 ble Frode Espedal innsatt som ny pastor i Klippen Loddefjord.

Torsdag 02. febr. Bønnesenter kl. 19:00. Så er det Gudstjeneste m/nattverd, søndag 05. febr. kl. 18:00. Frode Espedal taler. Alle varmt velkommen.

Møteopplysning for februar. Forbehold om endringer underveis.

Innsettelse og forbønn for Frode Espedal.

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Henvendelse til menigheten

 
 
 
 

Gode bøker!

Torolf Karlsen ga ut 3 bøker før han døde: Guds plan for Israel, menigheten og verden. Johannes Åpenbaring og Historien og sannheten om Jesus Kristus.
Prisen er kr. 200,- + eventuell porto. Alle tre samlet for Kr. 600.-. Flotte som gaver. Ta kontakt med Jostein E. Sunde, mob: 906 16 482, så skal han prøve å få fatt i noen eksemplarer.