Hjem

Pinsemenigheten
KLIPPEN

Postboks 18 Loddefjord

5881  BERGEN

Pastor

975 30 339

Epost:


aage@klippenloddefjord.no

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Velkommen til Klippen

Søndag 23. februar kl. 18:00.

Kurt Urhaug taler, og hans tema er Bibelen og Israel

Pinsemenigheten Klippen er lokalisert til Vestkanten Kjøpesenter i Loddefjord.

Tilkomst via parkeringsplass på Plan 3.

Februar 2020

Søndag 2. kl. 11:00

Formiddagsmøte m/nattverd

Åge Frantzen taler

Torsdag 6. kl. 19:00

Temakveld

Tema: Trosbekjennelsen

Søndag 9. kl. 18:00

Kveldmøte

Åge Frantzen taler

Onsdag 12. kl. 19:00

Bønnesamling


Søndag 16. kl. 18:00

Kveldsmøte

Trygve Birkeland

Onsdag 19. kl. 11:00

Formiddagstreff


Torsdag 20. kl. 19:00

Bønnesamling


Søndag 23. kl. 18:00

Kveldsmøte

Kurt Urhaug

Onsdag 26. kl. 19:00

Bønnesamling

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.


Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.


Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

Led Hordaland
Lørdag 19. oktober var ledere fra pinsemenighetene i Hordaland samlet til fylkeskonferanse.

Denne gangen var det i Forum, menigheten Salt sitt nye bygg. Interessante tema ble beslyst av svært dyktige foredragsholdere.

Vi var 4 Klippen-arbeidere tilstede, her er tre av oss i samtale med leder i Lederrådet, Sigmund Kristoffersen

HYGGELIG TREFF PÅ PUERTO RICA.

Det er alltid hyggelig å treffe kjentfok når en minst venter det. Etter en spasertur i varmen (27 grader) møter vi Adrie Huiberts. Sammen med en annen fra den internasjonale menigheten, er de ute på gatene for å komme i kontakt med mennesker. Og det lykkes de med.

Veldig hyggelig samtale i varmen.

Audrey