Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

 
 
 
 

Henvendelse til menigheten

Møteplan for juni, endringer kan forekomme. 

Søndag 16. juni kl. 18:00. Gudstjeneste, Bo H. Clausen taler og synger. Bønn. Velkommen. 

Torsdag 13. juni, Bønnesenter  kl.19:00.  Velkommen.

Velkommen til Klippen-Loddefjord.

Onsdag 12. juni kl. 11:30 formiddagstreff. Påmelding tlf: 975 63 214 Ingrid-Signe

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Gode bøker!

Torolf Karlsen ga ut 3 bøker før han døde: Guds plan for Israel, menigheten og verden. Johannes Åpenbaring og Historien og sannheten om Jesus Kristus.
Prisen er kr. 200,- + eventuell porto. Alle tre samlet for Kr. 600.-. Flotte som gaver. Ta kontakt med Jostein E. Sunde, mob: 906 16 482, så skal han prøve å få fatt i noen eksemplarer.