Hjem

Pinsemenigheten
KLIPPEN

Postboks 18 Loddefjord

5881  BERGEN

Pastor

975 30 339

Epost:


aage@klippenloddefjord.no

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Pinsemenigheten Klippen er lokalisert til Vestkanten Kjøpesenter i Loddefjord.

Tilkomst via parkeringsplass på Plan 3.

JANUAR  2020

Søndag 5. kl.11:00

Formiddagsmøte m/nattverd

Åge Frantzen taler

Onsdag 8. kl. 19:00

Bønnesamling


Søndag 12. kl. 18:00

Kveldmøte

Åge Frantzen taler

Onsdag 15. kl. 19:00

Bønnesamling


Søndag 19. kl. 18:00

Kveldsmøte

Eilisiv og Jan E. Stenersen

Onsdag 22. kl. 11:00

Formiddagstreff


Torsdag 23. kl. 19:00

Bønnesamling


Søndag 26. kl. 18:00

Kveldsmøte

Stein Olav Håvardstun talerStein Olav Håvardstun taler på Klippen søndag 26. januar kl. 18:00.

Endetidsboken er nær.

Boken "Guds plan for Israel, menigheten og verden" er nå klar.

Det var bokslepp på Saron Sotra  21. desember. Forfatterne og tilretteleggerne fortalte om sitt arbeid med boken.


Dere som har bestilt boken på Klippen kan hente den f.k. søndag. Vi har også noen få eksemplarer ekstra.

Fra venstre: Audun Thuen (grafisk utforming), 3 av bidragsyterne, Viggo Tangstad, Torolf Karlsen og Karstein Pahr.

Led Hordaland
Lørdag 19. oktober var ledere fra pinsemenighetene i Hordaland samlet til fylkeskonferanse.

Denne gangen var det i Forum, menigheten Salt sitt nye bygg. Interessante tema ble beslyst av svært dyktige foredragsholdere.

Vi var 4 Klippen-arbeidere tilstede, her er tre av oss i samtale med leder i Lederrådet, Sigmund Kristoffersen

Flere vill få bøkene signert.

Audun Thuen har hatt ansvaret for den grafiske tilrette-leggingen.


Rolf Svellingen har arbeidet tett med bidrags-yterne og koordinert arbeidet.