Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Velkommen til Klippen-Loddefjord.

Husk formiddagstreff onsdag 27. sept. kl. 11:30. Ansvarlig Ingrid-Signe Sunde.

Torsdag 21. sept.  Bønnesenter kl.19:00.  Velkommen

Søndag 24. sept. kl. 18:00 Gudstjeneste. Det er Randi Huiberts som taler. Bønn for alle behov. Du er varmt velkommen. 

 Møteplan for September. Kan bli redigert.

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Henvendelse til menigheten

 
 
 
 

Gode bøker!

Torolf Karlsen ga ut 3 bøker før han døde: Guds plan for Israel, menigheten og verden. Johannes Åpenbaring og Historien og sannheten om Jesus Kristus.
Prisen er kr. 200,- + eventuell porto. Alle tre samlet for Kr. 600.-. Flotte som gaver. Ta kontakt med Jostein E. Sunde, mob: 906 16 482, så skal han prøve å få fatt i noen eksemplarer.