Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Ny forstander i Klippen!
Det er en stor glede å annonsere at Torsten Mentzoni er valgt til ny forstander i Klippen Loddefjord. Han tar over for Stein-Olav Håvardstun, som fortsetter i eldsterådet.- Faste tilviste plasser med 1 m avstand

- Bruk av munnbind inn/ut av lokalet og når vi ikke sitter på plassene (det er selvsagt fint å ha bruke munnbindet hele tiden)

- Håndhygiene, registrering av oppmøte


Vi har plass til ca. 30 personer under disse omstendighetene.
Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Henvendelse til menigheten