Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

 
 
 
 

Henvendelse til menigheten

Gode bøker!

Inngangspart på 3. parkeringsdekk.

Møteopplysning for mars. Forbehold om endringer underveis.

Torsdag 23. mars kl. 19:00 er det Bønnesenter igjen.

NB! Endelig Årsmøte: 

 Søndag 26. mars kl. 18:00.

Årsmøte – saksliste.


Velkommen – bønn.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Konstituering:

Møteleder:

Referent:

2  Protokoll-underskrivere/tellekorps:

Saker:

  1. Godkjenning årsmelding 2022
  2. Godkjenning regnskap 2022
  3. Forslag:
  4. Menighetsråd?
  5. Forbønns team:

           1 – 3 personer som kan være med i forbønnstjeneste i ettermøtene.        

        Møteverter:

        3 – 4 personer som står i døren ønsker folk     velkommen, og gå med kollektkurven, dele ut nattverd.

  1. Kirkekaffe?
  2. Valg av revisorer.
  3. Eventuelt.  

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Torolf Karlsen ga ut 3 bøker før han døde: Guds plan for Israel, menigheten og verden. Johannes Åpenbaring og Historien og sannheten om Jesus Kristus.
Prisen er kr. 200,- + eventuell porto. Alle tre samlet for Kr. 600.-. Flotte som gaver. Ta kontakt med Jostein E. Sunde, mob: 906 16 482, så skal han prøve å få fatt i noen eksemplarer.