Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

 
 
 
 

Henvendelse til menigheten

Torolf Karlsen ga ut 3 bøker før han døde: Guds plan for Israel, menigheten og verden. Johannes Åpenbaring og Historien og sannheten om Jesus Kristus.
Prisen er kr. 200,- + eventuell porto. Alle tre samlet for Kr. 600.-. Flotte som gaver. Ta kontakt med Jostein E. Sunde, mob: 906 16 482, så skal han prøve å få fatt i noen eksemplarer.

Gode bøker!

Møteplan for mars, endring kan forekomme. 

Søndag 03. mars kl. 18:00 Gudstjeneste m/nattverd, Frode Espedal taler, Jostein E. Sunde leder. Bønn. Velkommen.

Torsdag 29. februar, Bønnesenter kl.19:00. Jan H. Holsen leder Velkommen.

Velkommen til Klippen-Loddefjord.

Det er meningen at årsmøtet avholdes i begynnelsen av mars. Kommer tilbake med dato. Har du noe som du vil skal taes opp, så la oss få en skriftlig melding innen torsdag 22. februar.

Sanggruppe 18. februar 2024

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224