Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Velkommen til Klippen-Loddefjord.

Torsdag 30. nov.  Bønnesenter kl.19:00.  Velkommen.

Søndag 03. des. kl. 18:00 er det Ingvald og Gunvor Skretting som taler. Bønn for alle behov. Velkommen

Søndag 10. desember er det Gudstjeneste m/nattverd. Bjarnhild og Øystein Rong, taler og synger. Mini menighetsmøte m/valg av eldste. Velkommen.

 Møteplan for desember. 

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Henvendelse til menigheten

 
 
 
 

Gode bøker!

Torolf Karlsen ga ut 3 bøker før han døde: Guds plan for Israel, menigheten og verden. Johannes Åpenbaring og Historien og sannheten om Jesus Kristus.
Prisen er kr. 200,- + eventuell porto. Alle tre samlet for Kr. 600.-. Flotte som gaver. Ta kontakt med Jostein E. Sunde, mob: 906 16 482, så skal han prøve å få fatt i noen eksemplarer.