Hjem

Postboks 18 Loddefjord

5881  BERGEN

Pastor

403 25 707


 post@klippenloddefjord.no

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

 
 
 
 

Henvendelse til menigheten

AVLYST

AVLYST

AVLYST

AVLYST

AVLYST

Vi søker ny forstander/pastor


Vi søker for tiden en person eller et ektepar som kan lede menigheten videre. Arbeidsoppgavene vil være både pastorale og administrative.


Vi ønsker noen som vil være til stede, ha hovedansvar for møteplanlegging og forkynnelse, og utføre de lovpålagte oppgaver. Vi ønsker at du/dere vil ha engasjement for området og arbeide for å nå ut til mennesker i nærmiljøet. Erfaring fra lignende tjeneste er ønskelig. Vi ønsker også referanser fra tidligere.  

 

Vi kan i utgangspunktet tilby en 20 % stilling med lønn i henhold til PFFs anbefalte satser. Arbeidet vil bli utført sammen med eldsteråd, menighetsråd og andre frivillige i menigheten. 

 

Ta kontakt på e-post eller SMS dersom du kunne tenke deg å ta en prat! 

Viktig menighetsmøte torsdag 26. november kl. 19:30 for medlemmer.

P.g.a. Korona kan vi kun være 20 stk.

Ev. kontakt Stein-Olav Håvardstun

mob. 403 25 707

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Avskjedmarkering 16. august

Åge Frantzen deltok på sitt siste møte som pastor i Klippen. 
I forhold til korona-bestemmelsene var det fullt hus, og mange deltok med hilsen.

Stein-Olav Håvardstun ledet møtet. Han takket på vegne av menigheten og ga en symbolsterk gave.

Jostein Sunde brakte en hilsen på for Åges innsats i Radio Bølgen gjennom flere år

Erling Johannessen sang flere av sine egenproduserte sanger.

Åge Frantzen takket for tiden han har vært i menigheten, både under Egil Lønningens tid og nå i Stein-Olavs tid som forstander.


Anlaug og Åge flytter til Moss. Han skal ikke gå inn i ny pastortjeneste, men de ønsker nå å være nærmere egen familie.


I møtet minnet han om Jesu ord: "Be høstens herre å drive arbeidere ut tll sin høst"