Hjem

Pinsemenigheten
KLIPPEN

Postboks 18 Loddefjord

5881  BERGEN

Pastor

975 30 339

Epost:


aage@klippenloddefjord.no

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Pinsemenigheten Klippen er lokalisert til Vestkanten Kjøpesenter i Loddefjord.

Tilkomst via parkeringsplass på Plan 3.

Mars 2020

Søndag 1. kl. 11:00

Formiddagsmøte m/nattverd

Bjarnhild og Øystein Rong

Torsdag 5. kl. 19:00

Temakveld

Tema: Trosbekjennelsen

Søndag 8. kl 18:00

Kveldmøte

Åge Frantzen taler

Onsdag 11. kl 19:00

Bønnesamling


Søndag 15. kl 18:00

Kveldsmøte

AVLYST

Onsdag 18. kl. 11:00

Formiddagstreff

AVLYST

Torsdag 19. kl 19:00

Temakveld

AVLYST

Søndag 22. kl. 18:00

Kveldsmøte

AVLYST

Onsdag 25. kl 19:00

Bønnesamling

AVLYST

Søndag 29. kl 18:00

Kveldsmøte

AVLYST

Vi avlyser alle samlinger i Klippen frem til over påske. Dette er av smittevernhensyn i forbindelse med korona-viruset.

Vi vil komme tilbake med opplysninger etter hvert som våre myndigheter gjør det.

Vær med og be for situasjonen, at vi skal bli bevart fra dette.

Det er selvfølgelig trist at det er slik, men dette gjelder ABSOLUTT ALLE.

Vi liker å samles til møter i Klippen, til å treffe hverandre og dele fellesskapet i menigheten. 

Men for de som har tilgang til internett, så er det flere muligheter for å finne frem til noen som har kortere samling med bare en håndfull mennesker som står for sang og fokynnelse. Vi kommer tilbake med tips etter hvert.


Kan også minne om en ukentlig andakt på Klippens nettside. Du klikker deg inn på Møteopptak (hvor du finner taler fra Klippens møter) og klikk på Helgetanker hvor det er tanker rundt søndagens prekentekster.


Vi vil også minne om at det er viktig å holde menighetens økonomi oppe. Flere har faste trekk til menigheten - og det håper vi fremdels fungerer. Men kollektene forsvinner. Da oppfordrer vi heller til å bruke menighetens banknummer:

9528.05.54961 eller Vipps #114224

Temakvelder om den apostoliske trosbekjennelsen

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.


Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.


Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.