Hjem

Postboks 18 Loddefjord

5881  BERGEN

Pastor

403 25 707


 post@klippenloddefjord.no

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

Husk å stille klokken 1 time tilbake, natt til 25.oktober!

Velkommen til møte søndag 25. oktober

kl. 18:00. Elisiv & Jan Erik Stenersen deltar.

Torsdag 29. oktober kl. 19:00, Bibelkveld med Torolf Karlsen.

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Avskjedmarkering 16. august

Henvendelse til menigheten

 
 
 
 

Torsdag 29. oktober kl. 19:00 vil Torolf Karlsen presentere sin nye bok: "Johannes' Åpenbaring,

En systematisk gjennomgang."

Åge Frantzen deltok på sitt siste møte som pastor i Klippen. 
I forhold til korona-bestemmelsene var det fullt hus, og mange deltok med hilsen.

Stein-Olav Håvardstun ledet møtet. Han takket på vegne av menigheten og ga en symbolsterk gave.

Jostein Sunde brakte en hilsen på for Åges innsats i Radio Bølgen gjennom flere år

Erling Johannessen sang flere av sine egenproduserte sanger.

Åge Frantzen takket for tiden han har vært i menigheten, både under Egil Lønningens tid og nå i Stein-Olavs tid som forstander.


Anlaug og Åge flytter til Moss. Han skal ikke gå inn i ny pastortjeneste, men de ønsker nå å være nærmere egen familie.


I møtet minnet han om Jesu ord: "Be høstens herre å drive arbeidere ut tll sin høst"

Nyhetsbrev fra Suenos Paraguay og Target Afrika.
Se på misjonssiden

Stein-Olav Håvardstun har sagt at han kommer til å trekke seg som forstander for menigheten innen ett år.