Hjem

VELKOMMEN TIL

Klippen Loddefjord

 
 
 
 

Henvendelse til menigheten

Gode bøker!

Møteplan for mai, endringer kan forekomme. 

Søndag 26. mai kl. 18:00. Gudstjeneste, Elisiv og Jan Erik Stenersen taler, Frode Espedal leder. Misjonsoffer, Bønn. Velkommen. 

Torsdag 21. mai, Bønnesenter  kl.19:00. Jostein Sunde leder.  Velkommen.

Velkommen til Klippen-Loddefjord.

Onsdag 22. mai kl. 11:30, formiddagstreff

Påmelding tlf. 975 63 214, Ingrid-Signe Sunde.

Husk menigheten med dine gaver:
Bank: 9528.05.54961

Vipps: #114224

Torolf Karlsen ga ut 3 bøker før han døde: Guds plan for Israel, menigheten og verden. Johannes Åpenbaring og Historien og sannheten om Jesus Kristus.
Prisen er kr. 200,- + eventuell porto. Alle tre samlet for Kr. 600.-. Flotte som gaver. Ta kontakt med Jostein E. Sunde, mob: 906 16 482, så skal han prøve å få fatt i noen eksemplarer.